Příměstský jazykový tábor v ekocentru Divočina

Tábor se koná 15.8. – 19.8.

Cena je 2.600,- Kč

Tábor je určen pro děti od 8 do 14 let

Denně nás čekají 3 hodiny angličtiny, kterou budeme vyučovat naší hravou, odzkoušenou konverzační metodou v malých skupinkách o maximálně 9 studentech, které rozřadíme na základě stávajících znalostí. Během výuky mluví studenti až 70% hodiny, protože jen tím, že budeme mluvit, se cizí jazyk opravdu dobře naučíme.

U začátečníků bude výstupem osvojení nových 50 slovíček a použití slovesa „to be“ v přítomném čase. Součástí výukových programů pro začátečníky je i řada her.

Mírně pokročilí si zopakují použití slovesa „to be“ v přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Rozšíří si slovní zásobu o 70 slovíček, naučí se ovládat prosté časy, přítomný čas průběhový, základní modální slovesa, zdvořilostní fráze a po táboře by měli zvládnout 2 minuty konverzovat na téma moje rodina a co dělám každý den.

Středně pokročilí studenti si kromě rozšíření slovní zásoby o 100 nových slovíček, ujasní použití prostých časů, minulého a přítomného času průběhového času, modálních sloves, vazby there is/are, be going to a dalších gramatických jevů.

Po táboře zvládnou konverzovat na složitější témata, jako např. moje dovolená a návštěva restaurace. Součástí středně pokročilé úrovně jsou i oblíbené konverzace typu roleplay, kdy studenti hrají, že jsou např. v restauraci nebo si rezervují hotel.

Helen Vodrážková je lektorka anglického a španělského jazyka s 13 letou praxí v prestižní jazykové škole, s patřičnou certifikací, takže jazykovou výuku na příměstském táboře v Divočině zaštítí.

Náš tým

Další 4 vyškolení lektoři jsou studenti psychologie, kteří prošli kurzem zmíněné metody výuky angličtiny a disponují vynikající znalostí tohoto jazyka. Kromě výuky angličtiny budou s dětmi pracovat na odstranění případných traumat vzniklých během koronavirové krize a to pomocí relaxačních her v přírodě. Na táborech bude přítomna zkušená babička, která bude pomáhat dětem cítit se v novém prostředí bezpečně.

Posledním kolegou v projektu je instruktor řemesel, jehož úkolem je vést drobné kreativní projekty, ať už půjde o malování triček, či výrobu menších objektů na podporu biodiverzity u nás v komunitní zahradě. 

Na táboře se budeme věnovat ekovýchově a to formou drobných projektů a workshopů v lese a zahradě. Vyrobíme si prostředky pro udržitelnou domácnost. Chybět nebudou dobrodružné hry a kreativita. Tábor je inspirován moudrostí přírodních národů severní Ameriky. Čeká nás povídání indiánských legend v opravdovém teepee a celotáborovka Cesta strážce Země.

Kdo bude chtít, přespí jednu noc v indiánském teepee a užije si napínavou noční hru Čarodějka.

Teenageři budou mít první den tábora možnost setkat se s profi designerkou přírodních hřišť a spolupracovat s ní na návrhu hřiště pro nejmenší u nás v Divočině. Několik herních prvků na hřiště si společně zkusíme vyrobit.

Oběd a odpolední svačina jsou v ceně tábora a budou zajištěny jídelnou U Slunce v Kutné Hoře, odkud jídlo budeme každý den přivážet. Dopolední svačinku zajistí rodiče.

V minulých letech jsme organizovali klasický tábor s angličtinou a ekovýchovou pro děti z DD Sázava, kde možné získat reference na naší práci a táborový tým.

Newsletter Divočiny

Odebírejte občasník ze světa vzdělávání a přírody.

Přečtete si zajímavé novinky o vzdělávání, ochraně
životního prostředí a udržitelném životním stylu.
Nebojte, mailovou schránku vám určitě nezahltíme.